info@drdplus.info info@drdplus.info RPG fórum RPG fórum
(včetně dlouhodobé paměti)

Pád

Akce a reakce

Zbroj

Zranění

?

Pravidla pro zranění při pádu v PPH